Rodo & Cookies

Poniżej trochę formalności, o tym w jaki sposób
przechowujemy Twoje dane i trochę o plikach ciasteczkowych.
Nie zalecamy czytania poniższego tekstu na naszych materacach – grozi szybkim uśnięciem.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „RODO”). W związku z tym pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

​1/ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Selene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 212 lok. 5/15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000192948, REGON: 191905589, NIP: 5851356805, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 z (dalej również jako „Selene” lub jako „Sklep”) oraz nasi Zaufani Partnerzy, których lista znajduje się tutaj. przekierowanie na podstronę, gdzie wymienione są wszystkie inne spółki z grupy oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe)
​​

2/ Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pani Marta Pszenna, kontakt: marta.pszenna@selene.pl

​3/ Jakie dane osobowe są przetwarzane?


Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Selene, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Dane osobowe to, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. dane identyfikacyjne, adres e-mail, adres IP, a w przypadku skorzystania z naszego sklepu są to również imię, nazwisko, adres, numer telefonu. W niektórych przypadkach (np. wysyłanie informacji handlowych), aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej odrębnej zgody. Poprosimy Ciebie wtedy o wyrażenie takiej zgody.


4/ Pliki Cookies

W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pozostając na stronie Sklepu użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do
prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.


5/ Jakie są podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z prawem podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia przez nas usług, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, bądź również przepisy prawa, takie jak przepisy dotyczące umowy sprzedaży, rękojmi i gwarancji. Brak podania Twoich danych osobowych uniemożliwi nam wykonanie dla Ciebie umowy sprzedaży lub usługi. Natomiast podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów pomiarów statystycznych, marketingu jest Twoja dobrowolna zgoda.


6/ Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Selene, naszych Zaufanych Partnerów oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty z pomocy, których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. firmy księgowe. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych zobowiązujemy odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego (Selene) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.

7/ Jakie są Twoje prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8/ Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane uzyskane w celu zawarcia umowy oraz w związku z jej wykonaniem przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Inne dane osobowe przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania albo do momentu gdy sami ustalimy, że dane te są już nieaktualne bądź niepotrzebne z uwagi na realizację celu ich przetwarzania.

9/ Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu

przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników, które wywoływałoby dla Ciebie jakikolwiek skutki prawne, bądź które będą miały istotny, negatywny wpływ na Ciebie.


10/ Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do żadnego państwa trzeciego

(Poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej.

Rejestr podmiotów, które przetwarzają dane osobowe – zobacz

Shopping cart

0

No products in the cart.