Regulamin e-sklepu

Właścicielem Sklepu internetowego umieszczonego na witrynie www.materace.pl  jest firma SELENE Sp. z.o.o. z siedzibą w 80-266 Gdańsk,   al. Grunwaldzka 212 lok.5/15, zwaną dalej SELENE Sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000192948 Gdańsk VII Wydział Gospodarczy.

NIP: 585-13-56-805,
REGON: 191905589,

Konto Bankowe sprzedawcy
Alior Bank O/GDAŃSK
nr.konta – 57 2490 0005 0000 4600 7797 5857

Ogólne warunki

1.Sklep internetowy materace.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Sklep internetowy, będący własnością firmy SELENE Sp. z o.o. umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem witryny www.materace.pl, zgodnie z niniejszym regulaminem i regulaminami szczegółowymi.

3.W sklepie materace.pl można dokonywać zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferty materace.pl upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków.

5.Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym materace.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dniu ustawowo wolnym od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.Zapytania dotyczące składania zamówienia bądź informacji dodatkowych dotyczących towaru mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej halo@materace.pl

 

Zamówienia i sposób płatności

7. Wysyłający ze sklepu internetowego materace.pl zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma SELENE Sp. z o.o. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

8. łożenie zamówienia lub wysłanie ze stron sklepu internetowego materace.pl zapytania, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, w szczególności adresu e-mail.

9. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia). Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres.

10. Ogólne warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy materace.pl, w obrębie serwisu www.materace.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem”. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich na witrynie internetowej www.materace.pl. Datą zamieszczenia ich jest terminem ich obowiązywania, o ile nie zostanie ustalona odrębnie data ich aktywacji. W przypadku zamówień potwierdzonych, (czyli będących w toku) zmiany zapisów w regulaminie bez osobnych zastrzeżeń nie obowiązują.

11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na witrynie internetowej www. materace.pl

12. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przesłanych formularzy, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, materace.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówień lub anulowania zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

13.Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu (znajdującego się w miejscu, gdzie ma zostać dostarczony zakupiony towar) oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

14. Kupujący w momencie dokonania zakupu powinien pamiętać, że jest  to zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

15. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

16. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00 oraz  w soboty,  niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

17. Każde zamówienie jest potwierdzane przez pracownika firmy SELENE Sp. z o.o.

18. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez klienta w terminie  72 godzin zamówienie zostanie anulowane, w przypadku nie otrzymania maila z linkiem do potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy.

19. Informacja o produkcie zawiera opis oraz cenę zawierająca podatek Vat .

20. Materace.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, jak również możliwość zamieszczenia czasowo zdjęć produktu o parametrach zbliżonych do rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu, należy je zgłosić pod adres mailowy halo@materace.pl przy składaniu lub potwierdzaniu zamówienia.

21. Ceny towarów znajdujących się w sklepie materace.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

22. Sklep wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (faktury VAT bądź paragon).

23. Sklep zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach powyższy termin realizacji może ulec zmianie, na zasadzie konsensusu pomiędzy stronami.

24. Materace.pl. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

25. Procedura gwarancyjna, w przypadku otrzymania przez Sprzedającego naruszonego przedmiotu przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.

Realizacja dostawy

26. Wszystkie zamówienia dostarczamy gratis.

27.Materace Monday, Friday, Sunday pakowane są w folie ochronną oraz rolowane i w kartonie wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Polkurier.pl. Materac One by Tempur pakowany jest w folie ochronną i wysyłany do klienta w kartonie w pełnym wymiarze za pośrednictwem firmy kurierskiej Just in Time Logistic.

28. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie może być to jednak adres inny niż ten, gdzie zamówienie będzie potwierdzane.

29. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
a. gotówką przy odbiorze towaru
b. przelewem na konto firmy SELENE Sp. z o.o.
c. poprzez szybki przelew PAYU w momencie składania zamówienia

30. Formalności związane z całkowitym rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

31. W przypadku płatności gotówką, pieniądze za zakupiony towar, po uprzednim pokwitowaniu odbioru, należy przekazać dostarczycielowi.

32. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

33. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 7 dni roboczych, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sklepem materace.pl a Kupującym.

34. Dokładny termin dostawy (dzień i godzina) jak i jej sposób będzie ustalany bezpośrednio z Klientem. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.

35. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do sklepu materace.pl oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.

Reklamacje

36. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z drogą mailową na adres halo@materace.pl

Prawo do odstąpienia od umowy

37. Klientom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

38. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona względem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

39. Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

40. W przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na adres halo@materace.pl

41. W ciągu 14 dni od daty odbioru, mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. O zamiarze zwrotu towaru prosimy poinformować nas drogą mailową na halo@materace.pl Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru na nasz magazyn.

42. Dodatkowo, materace.pl ustanawia prawo do zwrotu materaca w ciągu 100 dni od daty dostarczenia. Niezależnie od pozostałych przysługujących praw związanych z otrzymaniem wadliwego produktu, Klient może zwrócić materaca jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Postępując zgodnie z procedurą zwrotu Klient nie ponosi żadnych kosztów. Sklep internetowy materace.pl oferuje darmowy zwrot towarów poprzez partnera logistycznego, który odbierze przesyłkę z wyznaczonego przez Klienta miejsca. Aby zwrócić towar, należy skontaktować się ze sklepem na adres mailowy halo@materace.pl w celu ustalenia daty i miejsca odbioru zwracanego materaca.

43. Możliwość zwrotu materaca w ciągu 100 dni nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

44. Od momentu wejścia w posiadanie materaca Klient jest zobowiązany do jego przechowywania i prawidłowego użytkowania. Zwracany materac musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

45. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez Klienta.

Shopping cart

0

No products in the cart.