10 lat gwarancji

Nasze warunki gwarancji na materace Monday, Friday, Sunday różnią się od materaca One by Tempur. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami przed zakupem.

najczęściej zadawane pytania

Monday, Friday, Sunday

Ogólne warunki gwarancji:

1. Materace.pl (gwarant) udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie wyroby. Okres gwarancji na materace wynosi 10 lat i liczony jest od daty sprzedaży wyrobu udokumentowanej fakturą imienną, paragonem lub innym dokumentem.

​2. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest zgłoszenie ewentualnej wady* poprzez kontakt mailowy pod adresem halo@materace.pl w terminie 14 dni od momentu jej zauważenia.

​3. W przypadku dokonania wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad*, sprzedający zastrzega możliwość występowania odstępstw od jego oryginalnego wyglądu, wynikający ze zmian produkcyjnych i postępu technologicznego.

​4. Z uwagi na zastosowanie surowca naturalnego w pokrowcach (bawełna), dopuszcza się nieznaczną jego deformację.

​5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

​6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

​*Pojęcie wady produktu nie obejmuje:
– specyficznego zapachu nowego materaca, który ulatnia się po krótkim czasie;
– mechacenia się materiału pokrowca wskutek stosowania niewłaściwych zabezpieczeń np. prześcieradeł frotte;
– spłaszczenia o mniej niż 3 centymetry wysokość materaca.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Zniszczeń produktu będących następstwem niewłaściwego użytkowania niezgodnym z normalnym przeznaczeniem produktu lub eksploatacji, np. wilgotność, temperatura, zalanie cieczą.

2. Sytuacji w których produkt był naprawiany bądź modyfikowany samodzielnie.

One by Tempur

Zakres gwarancji:

Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.

Zobowiązania producenta:

W przypadku zgłoszenia przez klienta zasadnej reklamacji zgodnie z niniejszą gwarancją produktów TEMPUR® Producent zobowiązuje się do zaoferowania — według swojego uznania — naprawy wadliwego produktu lub bezpłatnej wymiany takiego towaru na produkt ekwiwalentny.

Producent zwróci rozsądnej wysokości koszt dostawy zwracanego wadliwego produktu w celu jego naprawy lub wymiany, pod warunkiem, że reklamacja jest zasadna w świetle warunków niniejszej gwarancji na produkty TEMPUR® i że produkt zwracany jest z adresu w tym samym kraju, w którym został on zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie bezpłatnie dostarczony na adres w tym samym kraju, w którym został on zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. We wszystkich innych przypadkach wszelkie koszty związane z jakimikolwiek naprawami lub wymianami są pokrywane przez kupującego.

Jeżeli zajdzie konieczność wymiany, Producent dołoży wszelkich starań, aby zapewnić produkt zastępczy z tej samej linii. Jednakże jeżeli linię produktów wycofano z produkcji lub jest ona niedostępna z innych powodów, Producent zastrzega sobie prawo do zapewnienia produktu zastępczego, który — według własnego uznania Producenta — jest podobny do produktu z usterką.

Gwarancja produktów TEMPUR® zapewnia ochronę od daty zakupu (lub daty produkcji w przypadku produktów z wystawy lub pokazowych) pierwotnego produktu. Nie jest ona przedłużana po dostarczeniu produktu naprawionego lub zastępczego. W takich przypadkach gwarancja produktów TEMPUR® będzie obowiązywała przez resztę okresu, począwszy od daty pierwotnego zakupu lub produkcji, w zależności od przypadku.

Wyłączenia:

Gwarancja na produkty TEMPUR® nie obowiązuje, jeśli:

 • Zakupiono produkt używany, z drugiej ręki lub od kogokolwiek innego niż autoryzowany sprzedawca detaliczny lub bezpośrednio Producent. Wykaz autoryzowanych sprzedawców detalicznych znajduje się na stronie www.tempur.com.
 • Nie zastosowano odpowiedniej procedury składania reklamacji zgodnie z zasadami znajdującymi się w gwarancji na produkty TEMPUR® opisanymi w poniższej części „Jak składać reklamację w ramach gwarancji TEMPUR®”.
 • Produktu nie używano i/lub nie obchodzono się z nim z należytą starannością i/lub zgodnie z instrukcją obsługi, czyszczenia i konserwacji dostępną na stronie www.tempur.com.
 • Produkt został uszkodzony celowo lub w wyniku zaniedbania, przecięcia, nadpalenia, zalania lub jakichkolwiek innych powodów związanych z niewłaściwym użytkowaniem przez klienta lub jakąkolwiek stronę trzecią.
 • Usterka spowodowana jest zgięciem, ściskaniem lub wystawianiem produktu na działanie niskich temperatur przez okres czasu, podczas którego materiał uległ rozdarciu lub trwałej deformacji.
 • Produkt był mokry lub namoczony niezgodnie z zaleceniami Producenta.
 • Okaże się, że produkt jest bardzo poplamiony, pobrudzony i/lub w jakikolwiek inny sposób nie spełnia standardów higienicznych.
 • Produkt zmieniono lub naprawiono bez uprzedniej zgody Producenta.
 • Regulowane stelaże łóżek przeciążono lub używano ich niezgodnie z ograniczeniami wagowymi określonymi przez Producenta.
 • Usterka jest wynikiem normalnego zużycia.
 • Reklamacja nie obejmuje suwaków na pokrowcach produktów TEMPUR®, chyba że stwierdzono ich niesprawność po odebraniu produktu.
 • Reklamacja dotyczy kapci (nie oferujemy rozszerzonej gwarancji na ten produkt)
 • W przypadku materacy (z gamy produktów z oznakowaniem CE) usterka lub zmiana produktu stanowi jedynie małe odstępstwo lub normalną zmianę, która nie wpływa na zdolność redystrybucji nacisku przez produkt.

Shopping cart

0

No products in the cart.